• Éprouver des vertiges; avoir la tête qui tourne
  làm chóng mặt
  vertigineux
  Độ cao làm chóng mặt
  ��hauteur vertigineuse
  sự chóng mặt
  vertige

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X