• Enterrer; porter en terre
  Chôn người chết
  enterrer un mort
  Người ta đã chôn rồi
  on l'a porté en terre
  Enfouir
  Chôn của cải dưới đất
  enfouir ses trésors sous terre
  Planter
  Chôn cột cờ
  planter un mât de drapeau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X