• Vous autres (quand on s'adresse aux inférieurs)
    Chúng bay phép lắm
    vous autres , vous êtes impolis

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X