• Il est probable que; il est possible que; qui sait jamais
    Chưa chừng trời sẽ mưa
    il est possible qu'il pleuve

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X