• Garde-manger; vaisselier
  Xếp bát đĩa vào chạn
  rager la vaisselle dans le garde-manger
  Một cái chạn bằng tre
  un vaisselier en bambou

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X