• Aller quelque part dans les environs
    Nhà tôi chạy quanh đâu đấy
    mon mari est allé quelque part dans les environs

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X