• Poursuivre; courir après
  Chạy theo đồng tiền
  courir après l' argent
  Viser à
  Chỉ chạy theo số lượng
  ne viser qu' à la quantité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X