• Peigner ; démêler
  Chải đầu
  peigner les cheveux
  Chải tóc
  démêler les cheveux
  Brosser
  Chải áo
  brosser les habits
  Étriller
  Chải ngựa
  étriller un cheval

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X