• Cheveu.
  Tóc bạc
  cheveux blancs ;
  Chải tóc
  se peigner les cheveux ;
  Tóc rễ tre
  cheveux très raides ; baguettes de tambour.
  Filament (de lampe à incandescence)
  bệnh nấm tóc
  trichomycose ;
  Chẻ sợi tóc làm
  ��couper un cheveu en quatre ;
  Chứng bạc tóc
  ��canitie ;
  Nắm tóc đánh nhau
  ��se crêper le chignon ;
  Thói giật tóc
  ��trichotillomanie ;
  Tóc bạc da mồi
  ��très vieux.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X