• Lancer des oeillades; jouer de la prunelle
  hay chấp chới phụ nữ
  il a l'habitude de jouer de la prunelle devant les femmes
  Ondoyer; onduler; être ondoyant
  Bướm chấp chới bay
  des papillons prennent leur vol durant
  Scintiller; clignoter
  ánh sáng chấp chới
  lumière qui clignote

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X