• Fille
  năm con ba nam hai nữ
  avoir cinq enfants dont trois gar�ons et deux filles
  Femme; dame
  Hiệu cắt tóc nữ
  salon de coiffure pour dames
  Xe đạp nữ
  bicyclete de dame
  Nữ cán bộ
  femme cadre
  Féminin
  Giọng nữ
  voix féminine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X