• Amonceler; empiler; entasser
  Chất đống củi
  amonceler du bois de chauffage
  Chất đống sách vở
  empiler des livres
  Chất đống gạch
  entasser des briques

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X