• Échancrure de la berge (d'une rivière)
  Cahier
  Vở học sinh
  cahier d'écolier
  Vở bài tập
  cahier d'exercices
  Pièce (de théâtre)
  Gánh hát ấy đã đi diễn năm vở
  cette troupe théâtre a déjà joué cinq pièces

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X