• Être s‰r du résultat
    Làm cẩn thận thì chắc ăn
    si on le fait soigneusement , on est s‰r du résultat

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X