• Serait-il raisonnable que
    Chẳng lẽ tôi chào trước ư ?
    serait-t-il raisonnable que je le salue d'avance

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X