• Instant; moment
  Chặp này trời rét
  il fait froid en ce moment
  Chờ tôi một chặp
  attendez-moi un instant
  (ít dùng) liasse (de papier-monnaie)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X