• Traiter ; transformer
  Chế biến quặng
  traiter le minerai
  Chế biến nguyên liệu
  transformer les matières premières
  công nghiệp chế biến
  industrie de transformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X