• Menacé d'être rossé comme il faut; susceptible d'être rossé comme il faut
    Tinh nghịch thì chết đòn đấy
    espiègle comme �a , tu sera rossé comme il faut

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X