• Croupir; pourrir; moisir dans l'ignorance
  Chết trong vòng dốt nát
  croupir dans l'ignorance
  Chết trong
  pourrir en prison
  Chúng ta sẽ không chết cả ngày đây
  nous n' allons pas moisir ici toute la journée

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X