• Maudit; sacré; damné; diable de
  Chuyện chết tiệt
  maudite histoire
  Cái xe chết tiệt này
  cette damnée voiture
  Một việc chết tiệt
  une diable d' affaire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X