• Désigner; nommer; instituer; indiquer
  Chỉ định một trọng tài
  désigner un arbitre
  Chỉ định ai làm người thừa kế
  nommer quelqu' un son héritier ; instituer quelqu'un son héritier
  (y học) indication
  Đại từ chỉ định
  pronom démonstratif

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X