• (kinh tế, tài chính) indexer
    Chỉ số hoá lương hưu theo giá sinh hoạt
    indexer les pensions de retraite sur le co‰t de la vie

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X