• Guider; donner des indications nécessaires
  Thầy chỉ vẽ cho trò
  le ma†tre guide ses élèves
  Xin anh chỉ vẽ cho tôi
  je vous prie de me donner des indications nécessaires

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X