• (ít dùng) rectifier (un courant)
    Chỉnh trị dòng sông
    rectifier le courant d' un fleuve

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X