• Correct; convenable
  Câu văn chỉnh
  phrase correcte
  ăn mặc chỉnh
  avoir une tenue convenable
  Thái độ không được chỉnh
  attitude qui n'est pas conveable
  Corriger; reprendre; redresser
  Chỉnh một học sinh
  reprendre un élève
  Chỉnh những thói lạm
  redresser les abus
  Rajuster
  Chỉnh lại đường bắn
  rajuster le tir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X