• Sommet; crête; piton
  Chỏm núi
  sommet de montagne ; crête de montagne
  Chỏm núi lửa
  pitou volcanique
  Pointe
  Chỏm gác chuông
  pointe d'un clochet
  Toupet
  Để chỏm
  se coiffer en toupet
  (toán học, y học) calotte
  Chỏm cầu
  calotte sphérique
  Chỏm màng phổi
  calotte pleurale

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X