• Poumon
  Mou
  Phổi
  mou de veau
  bệnh bụi phổi
  (y học) pneumoconiose
  Bệnh phổi
  ��(y học) pneumopathie
  Chảy máu phổi
  ��(y học) pneumorragie
  Khoa phổi
  ��(y học) pneumologie
  Lao phổi
  ��tuberculose pulmonaire
  Phân lớp phổi
  ��(động vật học) pulmonés (mollusques gastropodes)
  Sỏi phổi
  ��(y học) pneumolithe
  Thoát vị phổi
  ��(y học) pneumothorax
  Viêm phổi
  ��pneumonie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X