• Se cabrer; se redresser vivement; s'élancer
  Con ngựa chồm lên
  le cheval se calabre
  chồm lên trả lời
  il se dresse vivement pour répondre
  Người ta chồm lên đuổi theo
  on s'est élancé à sa poursuite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X