• Se grouper tête contre tête
    Họ chụm đầu cùng đọc một quyển sách
    ils se groupent tête contre tête pour lire un même livre

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X