• Livre; volume; tome (souvent ne se traduit pas)
  Bộ sách năm quyển
  un livre en cinq volumes (tomes);
  Quyển từ điển
  un dictionnaire
  Quyển vở
  un cahier
  Quyển sổ
  un registre
  Quyển sách
  un livre
  Quyển tiểu thuyết
  un roman
  (từ cũ, nghĩa cũ) composition d'examen (aux concours triennaux)
  Nộp quyển
  remettre sa compositon d'examen
  Fl‰te
  Thổi quyển
  jouer de la fl‰te

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X