• Idée prédominante
  Chủ ý của tác phẩm
  idée prédominante de l'ouvrage
  Dans le dessein de
  nói điều đó chủ ý để khiêu khích anh
  il a dit cela dans le dessein de vous provoquer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X