• Colorant
  Phẩm nhuộm
  colorants utilisés en teinture
  (mot placé devant oản pour désigner une unité de ce gâteau)
  Hai phẩm oản
  deux cônes tronqués de riz gluant
  Qualité
  Càng treo giá ngọc càng cao phẩm người Nguyễn Du
  plus on rehausse sa valeur; plus on met en valeur sa qualité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X