• Évasivement; d'une manière imprécise
  Trả lời chủng chẳng
  répondre évasivement
  ăn nói chủng chẳng
  parler d'une manière imprécise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X