• (luật học, pháp lý) entériner
    Toà án đã chứng duyệt giấy tờ ấy
    le tribual a entériné cette acte

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X