• (ít dùng) certificat; attestation; patente; acte
  Cấp chứng thư
  délivrer un acte ; délivrer une attestation
  Chứng thư y tế
  patente de santé
  Chứng thư hộ tịch
  acte de l'état civil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X