• Modération
  Làm việc chừng độ
  travailler avec modération
  Environ
  Chừng độ bốn mươi học sinh
  environ quarante élèves

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X