• Injurier et réprimander
    Bị cha mẹ chửi mắng
    être injurié et réprimandé par ses parents

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X