• Corriger; rectifier
  Chữa bài
  corriger les devoirs
  Chữa một phép tính
  rectifier un calcul
  Réparer
  Chữa xe đạp
  réparer une bicyclette
  Soigner; remédier
  Chữa bệnh
  soigner une maladie ; remédier à un mal
  bệnh không chữa được
  maladie incurable ; maladie inguérissable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X