• Daigner; condescendre
    Chiếu cố đến ước vọng của kẻ dưới
    condescendre aux désirs des inférieurs

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X