• Détail; menu
  chi tiết không quan trọng
  détails sans importance
  Kể lại chi tiết
  raconter par le menu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X