• (toán học) aliquote
  3 chia hết 15
  trois est une partie aliquote de quinze
  Số chẵn chia hết cho hai
  les nombres pairs sont divisibles par 2
  chia hết cho
  divisible

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X