• Pair
  Số chẵn
  nombre pair
  Tout juste
  Tôi còn chẵn hai mươi frăng
  il me reste tout juste vingt francs
  Rond
  Chẵn tám trăm đồng
  en chiffres ronds huit cents dongs
  Révolu
  Chẵn ba mươi tuổi
  avoir trente ans révolu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X