• Frapper vivement
  Choảng búa vào thanh sắt
  se servir d'un marteau pour frapper vivement une barre de fer
  (thông tục) battre
  Họ choảng nhau
  ils se battent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X