• Hélice
  Chong chóng máy bay
  hélice d'avion
  Girouette
  Thay đổi ý kiến như chong chóng
  changer d'avis comme une girouette
  Moulinet
  Chong chóng trẻ em
  moulinet d'enfant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X