• Se fourrer la tête
  Chui qua hàng rào
  se fourrer la tête à travers une haie
  Chui vào đảng
  se fourrer dans le parti
  (đánh bài, đánh cờ) se défausser; écarter
  Chui một con bài
  se défausser d'une carte
  De contrebande
  Rượu chui
  alcool de contrebande
  En cachette; illicitement
  Mua chui
  acheter en cachette
  Làm chui
  travailler illicitement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X