• Transmettre; faire une mutation
    Chuyển dịch thương phiếu
    transmettre (à un tiers) un effet de commerce ; faire une mutation d'effet de commerce

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X