• Transposer; permuter
  Chuyển vị các từ trong một câu
  transposer les mots d'une phrase
  Chuyển vị hai từ trong một câu
  permuter deux mots dans une phrase

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X