• Se contracter, se dilater tour à tour
  Trái tim co bóp
  le coeur se contracte et se dilate tour à tour
  Pulsation
  Co bóp của tim
  les pulsations du coeur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X