• (địa phương) mèche
  Tim đèn
  mèche d' une lampe
  Coeur
  bệnh tim
  cardiopathie
  Chứng sa tim
  ��cardioptose
  Chứng tim giãn
  ��cardiectasie
  Chứng tim to
  ��cardiomégalie
  Chứng cứng tim
  ��cardiosclérose
  Dụng cụ soi tim
  ��cardioscope
  Hình tim
  ��cordé ; cordiforme
  Hình tim ngược
  ��(thực vật học) obcordé
  Khoa tim
  ��cardiologie
  Liệt tim
  ��cardioplégie
  Máy đếm nhịp đập tim
  ��cardiotachomètre
  Máy kích thích tim
  ��cardiostimulateur
  Người đau tim
  ��cardiaque
  Phép ghi tim
  ��cardiographie
  Phương pháp châm tim
  ��cardiopuncture
  Phương pháp soi tim
  ��cardioscopie
  Thoát vị tim
  ��cardiocèle
  Thủ thuật ghép tim
  ��cardiomyopexie
  Thủ thuật khâu tim
  ��cardiorraphie
  Thủ thuật mở tim
  ��cardiotomie
  Viêm tim
  ��cardite
  Vỡ tim rách tim
  ��cardiorhexie.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X