• (y học) spasmodique
  sự co thắt
  spasme
  chống co thắt
  spasmolytique
  Thuốc chống co thắt
  ��médication spasmolytique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X